Vacatures per mail ontvangen? Maak een vacature alert aan

Vacatures per mail ontvangen? Maak een vacature alert aan

Onze diensten

FDU-voor-werkgevers

Uitzending

U, als werkgever heeft direct extra arbeidskracht nodig. Maar u wilt uw kostbare tijd besteden aan uw core business, en werving en selectie in vertrouwde handen geven van een zeer betrokken uitzendbureau.
FlevoDirect biedt u de oplossing. Wij nemen u alle zorg van het aantrekken van personeel graag uit handen. Wij zorgen voor het hele traject, van functieprofiel tot en met arbeidscontract. U heeft er werkelijk geen omkijken meer naar. 

Wij verdiepen ons in uw bedrijf, stellen in overleg met u het functieprofiel op en zorgen voor pakkende, scherpe advertentieteksten. Wij selecteren geschikte kandidaten voor uw vacature en stellen hen aan u voor, compleet met een kandidaatsprofiel, cv en gecontroleerde referentie. U maakt zelf de uiteindelijke keuze met welke voorgestelde kandidaat of kandidaten u in zee gaat.

U houdt de aansturing van en het toezicht op de uitzendkracht. U kunt de uitzendkracht zeer flexibel, per uur inzetten. De uitzendkracht blijft bij ons in dienst, u betaalt ons alleen de gewerkte uren. Na 1200 gewerkte uren heeft u de mogelijkheid de uitzendkracht zonder verdere kosten een eigen dienstverband aan te bieden.

Uitzending voordelen

 • U kunt de uitzendkracht zoveel uren inzetten als u dat zelf nodig acht. Dit geeft u een optimale flexibiliteit in bedrijfsvoering.
 • Alleen de gewerkte uren worden volgens een vast tarief door FlevoDirect in rekening gebracht. U heeft geen extra kosten, ook niet door ziekteverzuim van de uitzendkracht die in dienst blijft van FlevoDirect.
 • U ontvangt wekelijks een overzicht van de gewerkte uren. Als u de uitzendkracht niet langer wilt inzetten, kunt u de overeenkomst met FlevoDirect zonder verplichtingen opzeggen..
 • U hoeft zelf geen kandidaten te werven en selecteren; dat doen wij voor u. Geen match? Geen probleem! FlevoDirect werkt op basis van ‘no cure, no pay!’.
FDU-voor-werkgevers
FDU-detachering

Detachering

Als u de zekerheid wilt hebben dat u voor een langere periode van de diensten van een gekwalificeerde medewerker gebruik kunt maken, dan kiest u voor detachering. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er sprake is van een langlopend project of na een periode van uitzending. We sluiten een contractperiode af voor de periode dat de gedetacheerde voor u werkt. De gedetacheerde blijft in dienst van FlevoDirect. Voor detachering geldt het reguliere arbeidsrecht. Wij zorgen voor de salarisbetalingen, doorbetaling bij ziekte en evaluatie- en loopbaangesprekken. 

U bent dus voor de periode die u wenst zeker van de inzet van een gekwalificeerde tijdelijke medewerker tegen een vast tarief. U hoeft zich verder geen zorgen te maken over alle werkgeversverplichtingen en administratieve afwikkeling.

Detachering voordelen

 • De gedetacheerde is zeker van werk dat hij graag doet, en van inkomen voor de duur van het contract. Dat heeft ongetwijfeld een positief effect op zijn inzet. Hij zal zich meer betrokken voelen bij uw bedrijf en het werk dat hij doet.
 • U, de gedetacheerde en FlevoDirect maken afspraken over de duur van het detacheringscontract. U bent zeker van een vaste, gekwalificeerde arbeidskracht voor de duur van het contract. 
  De gedetacheerde kan niet van de ene op de andere dag het werk voor uw bedrijf stoppen; hij is gebonden aan een opzegtermijn. U krijgt dus flexibele arbeid met de zekerheid van een vaste bezetting in een afgesproken contractperiode.
 • U geeft zelf leiding aan en houdt toezicht op de gedetacheerde alsof het uw vaste medewerker is. De gedetacheerde blijft echter in dienst van FlevoDirect. Voor u betekent dat dat u geen omkijken heeft naar salaris- en premiebetalingen, en zich niet druk hoeft te maken om de personeelsadministratie van de gedetacheerde. Die zorgen nemen wij van u over.
 • Omdat de gedetacheerde in dienst blijft van FlevoDirect, komen in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid die kosten niet voor rekening van uw bedrijf, maar van FlevoDirect. Ook dat is een hele zorg minder!
FDU-detachering
FDU-werving-en-selectie

Werving & Selectie

U heeft nieuwe medewerkers nodig, wil deze zelf in dienst nemen maar laat liever het tijdrovende werk van adverteren, selecteren van kandidaten, voeren van sollicitatiegesprekken en afwijzen van alle overige sollicitanten aan u voorbij gaan. Dat begrijpen wij. U houdt zich liever bezig met waar u goed in bent: uw core business! Daarom neemt FlevoDirect u ook de zorgen van het werven en selecteren van vaste medewerkers graag uit handen.

U geeft aan welke medewerker u zoekt en wij zorgen voor alles: van de personeelsadvertentie met een krachtige, unieke tekst tot en met het bespreken van de arbeidsvoorwaarden en de salarisonderhandelingen. Dat kunt u, gelet op onze jarenlange expertise op dit gebied, met een gerust hart aan ons overlaten. Ondertussen raadplegen wij ook ons brede netwerk en vele (digitale) wervingskanalen om interessante kandidaten te benaderen.

Wij laten meerdere kandidaten voor een gesprek op ons kantoor komen, stellen hen kritische vragen en selecteren het door u gewenste aantal geschikt bevonden kandidaten om aan u voor te stellen. Uiteraard hebben wij op dat moment de referenties van deze kandidaten nagetrokken om ons te overtuigen van hun kwaliteiten. Inzet van een PPA hoort tot de mogelijkheden.

Nadat u uw keuze heeft gemaakt, regelen wij het papierwerk dat met de aanstelling gepaard gaat. En natuurlijk zorgen we ook voor een nette afwijzing van alle overige sollicitanten!

Werving & Selectie voordelen

 • FlevoDirect uitzendbureau werft en selecteert de juiste medewerker(s) voor uw vacature(s), verzorgt alle correspondentie en zorgt ervoor dat niet geselecteerde sollicitanten een keurige afwijzing krijgen.
 • U kunt de inhoud van het contract en de arbeidsvoorwaarden geheel zelf bepalen.
 • U kunt uw kostbare tijd en die van uw medewerkers volledig besteden aan de kernactiviteiten van uw bedrijf. U hoeft zelf geen enkele tijd te steken in de werving en selectie van nieuwe medewerkers.
 • U kunt vertrouwen op de brede kennis en ruime ervaring op het gebied van werving en selectie van FlevoDirect. Wij bieden onze diensten aan op basis van ‘no cure, no pay’.
FDU-werving-en-selectie
document
Vacature aanmelden

Heeft u tijdelijk of vast personeel nodig? Plaats uw vacature Direct. 

Nu plaatsen
vastpakken
Contact & Route

Snel uw vacature(s) bespreken met ons?
Neem direct contact met ons op

Contact & Route

Informatie voor werkgevers

Uiteraard neemt FlevoDirect Uitzendbureau deel aan de NEN-4400-1 norm en is NEN gecertificeerd.
Doel van dé norm is :

FlevoDirect is aangesloten bij de NBBU, de belangenbehartiger van meer dan 1200 professionele uitzendbureaus.

stoeprand

NBBU screent haar leden volgens de NEN 4400-norm, hét keurmerk voor de uitzendbranche. Wij zijn NEN 4400-1-gecertificeerd. Zowel voor werkgever als werknemer is FlevoDirect een betrouwbare en gedegen partner bij wie alle arbeidsvoorwaarden, uitbetalingen en premiebetalingen goed zijn geregeld. 

Ons NEN 4400-1-certificaat vindt u hier: 
NEN 4400-1-certificaat FlevoDirect

Welke zekerheden bieden de NEN-4400-1-norm en NEN-certificatie u?

 • Het beperken van risicoaansprakelijkheid van inleners en uitbesteders van werk voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies.
 • Voorkomen van hoge boetes voor inleners en uitbesteders van werk voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.
 • Promoten van het gebruik van het Register Normering Arbeid onder inleners en uitbesteders van werk.

 • Uniformeren van inspecties en laten uitvoeren van inspecties door certificatie-instellingen (Normec).
 • Bevorderen van certificatie van ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en van (onder)aannemers, zodat zij zich in positieve zin onderscheiden van niet-gecertificeerde ondernemingen.
 • Beheer van het openbaar register, Register Normering Arbeid, van gecertificeerde en voor certificering aangemelde ondernemingen en sluiten van overeenkomsten met certificatie-instellingen. 
FDU-voor-werkgevers-footer
Wij doen wat we beloven. FlevoDirect maakt het verschil.
188